Tăierile  de  formare  constituie o lucrare importantă în livadă, avînd ca scop să permită :

  • Prinderea mai eficientă a tinerilor puieţi,
  • Proiectarea şi întreţinerea coroanei pomului,
  • Stimularea  fructificării  prin  eliminarea  ramurilor  inutile  sau  moarte.
  • Facilitarea  lucrărilor  şi  recoltarea  mecanizată  prin  omogenizarea  formelor  şi  a dimensiunilor arborilor.

În tabelul de mai jos sunt explicate schematic tăierile de formare, iar în figura alăturată se demonstrează aplicarea tăierilor de întreţinere (curăţirea) destinate esenţial  luminării  interiorului  coroanei,  favorizînd  fructificarea  şi  ameliorarea calităţii fructelor. Aceste lucrări se execută în perioada de repaos vegetal al arborilor.

Este important să reţinem că înălţimea trunchiului nu trebuie să depăşească 0,9 – 1,1m, în caz contrar s-a constatat întârzierea intrării pe rod cu un an.

Preventiv însă, încă din primul an al puieţilor în livadă, este o operaţiune care necesită toată atenţia. Este vorba de sfîrşitul lunii august, perioadă în care vom incerca sa stopăm creşterea puieţilor de nuc, în scopul de a-i proteja de îngheţurile timpurii de toamnă. Pentru aceasta vom ciupi mugurii terminali, situaţi la capătul lăstarilor.

În aceiaşi perioadă vom opera o muşuroire la baza tulpinii pomului, astfel încît să acoperim punctul de altoire spre a nu-l expune scăderilor bruşte de temperatură(15-20cm înălţime).

sursa: www.voynesti.wordpress.com autor: Oleg Tirsina